Bergmateriale

Masseuttak, pukk, gjenvinning og deponi

Skanska Industrial Solutions er en del av Skanska-konsernet som har spesialisert seg på masseuttak, gjenvinning og foredling av steinmaterialer i bynære terminaler, masseoptimalisering ved byutvikling (gjenbruk og minimering av transport), produksjon av asfalt, ferdig betong og infraservice (vegvedlikehold). Virksomheten har fokus på grønne løsninger knyttet til logistikk og gjenvinning, med lokal tilstedeværelse og tilpassede anlegg som løser behov innenfor ulike utbyggingsområder/regioner.
Gjenvinningskonseptet reduserer CO2-utslipp tilknyttet entreprenørmasser ved å øke lokal gjenvinning og gjenbruk av masser; det gir tilgang til kortreiste masser og reduserer transportbehov, samtidig som gjenvinningsterminal løsningene er forenlig med beliggenhet i tett befolkede områder med nære naboer.

Deponi og pukk

Forespørsel om deponi og pukk kan rettes til

Epost: Lars-Ove.Isaksaetre@skanska.no
Telefon: 92251139

Oversikt over masseuttak og gjenvinningsterminaler

Lars Ove Isaksætre
Distriktssjef
Telefon: 92 25 11 39
Lars-Ove.Isaksaetre@skanska.no